Nabízíme


– překladatelské služby

z češtiny a slovenštiny do němčiny
z němčiny do češtiny

překladatelé do cílových jazyků jsou rodilí mluvčí,
německý rodilý mluvčí je členem Jednoty tlumočníků a překladatelů

– korektury přeložených textů

– přepisy rukopisů do elektronické podoby

– rešerše