Překládáme


– všeobecné texty

– odborné texty z oborů:

stavebnictví
architektury
obchodního práva
ekonomiky
sociálního zabezpečení
gastronomie
cestovního ruchu

například zákony, vyhlášky, výpisy z obchodního rejstříku a rejstříku trestů,
plné moci, firemní audity, zakladatelské listiny, společenské smlouvy,
výroční zprávy, korespondenci, návody, příručky, záruční listy, jídelní lístky,
turistické průvodce, letáky a reklamní materiály

– texty osobního charakteru (korespondenci, deníky atd.)

– ostatní texty podle přání zákazníka