Ceny

Ceny za překlad jsou sjednávány individuálně podle obsahové náročnosti, délky textu a podle termínu zakázky.

Cena za individuální výuku němčiny činí 350 Kč za 1 vyučovací hodinu,
cena za výuku v malých skupinách (3 až 5 osob) je 95 Kč za osobu a vyučovací hodinu.